Obiectivul general al proiectului:

Creșterea performanței didactice și științifice a Universității din București prin consolidarea unei culturi instituționale orientate către integritate și transparență.

Obiective specifice:
  • Consolidarea competențelor de utilizare a platformei Turnitin de către cadrele didactice și studenții UB.
  • Consolidarea competențelor de predare a problematicii eticii și integrității academice în rândul cadrelor didactice din UB.
  • Formarea de consilieri de integritate în UB.
  • Stimularea cercetării aplicate și teoretice în domeniul eticii și integrității academice, ca suport pentru activitățile specifice derulate în UB și în alte universități.
  • Conștientizarea comportamentelor etice în comunitatea academică a UB.
  • Asigurarea unei baze curriculare solide în sprijinul activităților didactice referitoare la etica și integritatea academică.
  • Asigurarea unui cadru administrativ care să stimuleze creșterea calității activităților specifice din UB pe baza eticii și a integrității academice.
  • Asigurarea unui proces transparent de selecție a candidaților prin implementarea unui soft de admitere on line.