Rezultate/indicatori asumaţi:
  • Formarea a 40 angajați UB în utilizarea optimă a platformei Turnitin.
  • Formarea aprofundată, subsecventă stagiilor absolvite în 2017, a 50 de cadre didactice titulare din Universitatea din București pentru susținerea cursurilor de ”Etică și integritate academică” prevăzute în OM 3131/2018.
  • Formarea a 20 de persoane din cadrul UB în vederea asumării atribuțiilor de consilieri de integritate.
  • Publicarea rezultatelor cercetării la Editura Universității din București și pe site-ul UB.
  • Publicarea a cel puțin 2 lucrări în domeniu la Editura Universității din București.
  • Punerea platformei la dispoziția beneficiarilor potențiali și analiza rezultatelor.
  • Publicarea contribuțiilor la Editura Universității din București.
  • Realizarea a cel puțin 6 curriculumuri-cadru pentru 3 domenii de studii (științe umaniste, științe sociale și științe exacte) și două cicluri de învățământ superior.
  • Adoptarea pachetului de măsuri de către Consiliul de Administrație al UB.
  • Pilotarea softului de admitere on line.