Toți membrii comunității academice, studenți și cadre didactice, trebuie să fie conștienți de implicațiile lipsei de onestitate academică asupra reputației instituționale și personale.

Marile universități  luptă în  mod  constant pentru limitarea  acestor comportamente prin promovarea unor politici proprii și prin cultivarea valorilor care individualizează mediul  academic: onoarea, încrederea, corectitudinea, respectul și responsabilitatea.

Promovarea principiilor de integritatea academică și performanță are ca scop formarea unor comportamente și atitudini corecte, pe care studenții să le adopte și în viața de zi cu zi, având în vedere faptul că universitățile își instruiesc cursanții pentru dezvoltarea unor cariere viitoare

Extras din Deontologie academică: ghid practic

Emilia Şercan ‒ Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, 2017