Activități de formare
  1. Organizarea de stagii de formare privind utilizarea optimă a platformei Turnitin de care beneficiază UB (interpretarea rapoartelor de similitudine, utilizarea funcțiilor colaborative ale platformei etc.) Grup țintă: reprezentanți ai cadrelor didactice din facultățile UB și administratori IT din facultățile UB.
  2. Organizarea de stagii de formare a personalului didactic în vederea susținerii cursurilor de Etică și integritate academică.
  3. Organizarea unei școli de vară pentru formarea consilierilor de integritate din UB.
Activități de cercetare
  1. Realizarea unei cercetări sociologice privind chestiuni de etică și integritate academică în UB.
  2. Derularea de proiecte de cercetare în domeniul eticii și integrității academice (pe teme precum: discriminare, hărțuire, deontologia muncii în echipă, leadership-ul în munca de cercetare etc.) destinate să servească drept repere pentru construcția unei culturi organizaționale orientate spre integritate și transparență în UB.
  3. Implementarea pilot a unei modalități de evaluare de tip interactiv a orientării etice și a conduitelor etice, în beneficiul comunității academice, vizând comportamentele în activitățile de predare, de cercetare și formele de relaționare specifice acestor activități.
Activități de schimb de experiență și bune practici
  1. Organizarea unui seminar internațional pe tema eticii și integrității academice, cu participarea unor reprezentanți ai unor foruri specializate de peste hotare și a unor reprezentanți ai universităților românești.
Activități de proiectare curriculară
  1. Detalierea curriculumului-cadru realizat în 2017 pentru cursul de ”Deontologie academică” în raport cu ciclurile de învățământ și domeniile de studiu.
Activități manageriale
  1. Definitivarea pachetului de măsuri privind creșterea calității prin consolidarea integrității și a transparenței în UB supus dezbaterii academice în 2017
Activități de consolidare a infrastructurii
  1. Achiziționarea unui soft care să faciliteze admiterea on line în UB