Aspecte etice în formarea viitorilor specialiști

7–9 decembrie 2023, Facultatea de Litere a UB 

(Str. Edgar Quinet nr. 5–7, sector 1)

Conferința este organizată în cadrul proiectului CNFIS-FDI- 2023-F-0310 ,,Etică și integritate academică, asigurarea calității și inovare în activitățile didactice din Universitatea din București”

Despre conferință

Conferinţa vizează discutarea și clarificarea aspectelor principale ale formării etice a viitorilor specialiști în universităţi, în domeniile disciplinelor umaniste și socio-umane, ale știinţelor exacte și ale naturii și ale creaţiei artistice. Sunt vizate, așadar, toate specializările din universităţile comprehensive și specializările vocaţionale din arhitectură și urbanism, arte plastice, muzicale, teatrale și cinematografice.

Consiliul Științific

acad. Prof. univ. dr. Marius Andruh, Universitatea din București; conf. univ. dr. Cristina Bogdan, Universitatea din București;
conf. univ dr. Răzvan Bologa, Academia de Studii Economice din București; conf. univ dr. Mădălin Bunoiu, Universitatea de Vest, Timișoara; prof. univ. dr. Laura Comănescu, Universitatea din București; prof. univ. dr. Valentina Sandu-Dediu, Universitatea Naţională de Muzică / Colegiul „Noua Europă” din București;
prof. univ. dr. Ruxandra Demetrescu, Universitatea Naţională de Arte, București; prof. univ. dr. Dacian Dragoș, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj; acad. prof. univ. dr. Mircea Dumitru, Universitatea din București; prof. univ. dr. Laura Grünberg, Universitatea din București; prof. univ. dr. Romiţă Iucu, Universitatea din București; lect. univ.dr. Mihaela Michailov, Universitatea Naţională de Artă Teatrală și Cinematografică “I.L. Caragiale”, București; conf. univ. dr. arh. Lorin Niculae, Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, București; prof. univ. dr. Liviu Papadima, Universitatea din București; prof. univ. dr. Marian Popescu, Universitatea din București; prof. univ. dr. Cristian Preda, Universitatea din București; prof. univ dr. Bogdan Ștefănescu, Universitatea din București; prof.univ. dr. Simina Tănăsescu, Universitatea din București.

Arii tematice abordate

• Aspecte problematice / vulnerabile ale formării etice în diverse domenii.
• Soluţii pentru o formare etică cât mai consistentă în diverse domenii.
• Interferenţe între formarea etică a viitorilor specialiști în diverse domenii și presiunile
pieţei muncii.
• Soluţii de armonizare, atât conceptual cât și organizatoric, a aspectelor generale ale
formării etice a tinerilor cu cele particulare, specifice fiecărui domeniu.
• Posibilitatea asimilării integrităţii în educaţie ca o specializare academică cu profil
distinct.

Program

Consultă programul complet accesând butonul de mai jos:

CALL FOR PAPERS